Antoni Janusz Pastwa

Bio


Urodził się 26 stycznia 1944 roku w Brzózie k. Kozienic. Uczęszczał do Liceum Plastycznego w Kielcach. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby w ASP w Warszawie w latach 1964–1970, najpierw w pracowni prof. Mariana Wnuka, a później w pracowni prof. Stanisława Słoniny. Dyplom uzyskał w 1970 roku. W latach 1974–1981 był asystentem prof. Słoniny. W 1980 roku został adiunktem. Od 1981 roku prowadził pracownię kamienia. W 1987 roku otrzymał tytuł docenta, a w 1992 został mianowany profesorem sztuk plastycznych. W latach 1995–2019 prowadził pracownię rzeźby na Wydziale Konserwacji Restauracji Dzieł Sztuki, a w latach 2001–2019 pracownię dyplomującą na Wydziale Rzeźby. W latach 1990–1996, 1999–2002, 2002–2006 sprawował funkcję Dziekana Wydziału Rzeźby macierzystej uczelni. Członek Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wielokrotnie uczestniczył w pracach jury ogólnopolskich konkursów rzeźbiarskich, niejednokrotnie pełniąc funkcję przewodniczącego. Opiekun artystyczny wielu realizacji przestrzennych. Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Olimpijskiego w Lozannie, Muzeum Sportu w Madrycie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Centrum Sztuki Współczesnej Studio, Galerii Arsenał w Poznaniu oraz w przestrzeniach Kielc, Lublina, Gdańska, Radomia, Villány (Węgry), wyspy Tinos (Grecja) oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. W 2009 roku powstał o artyście film Rzeźba uwięziona w czasie wielokrotnie emitowany przez polską telewizję.

WYSTAWY

 • 1972 Galeria Rzeźby, Warszawa
 • 1976 Galeria ZPAP, Warszawa
 • 1978 Galeria Krzywe Koło, Warszawa
 • 1980 Galeria Atlantis, Duisburg
 • 1987 Galeria Arsenał
 • 1991 Spicchi dell’Est, Rzym
 • 1994 Galeria Studio, Warszawa
 • 1996 Mała Galeria, Nowy Sącz
 • 1998 Galeria Aula, Warszawa
 • 1998 BWA, Ostrowiec Świętokrzyski
 • 2001 Centrum Kultury Zamek, Poznań
 • 2005 Muzeum Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
 • 2006 Galeria Studio, Warszawa
 • 2007 Festiwal Sztuki, Spoleto
 • 2007 Instytut Kultury Polskiej, Rzym
 • 2008 Galeria Studio, Warszawa
 • 2010 BWA, Białystok
 • 2011 Instytut Kultury Polskiej, Rzym
 • 2012 BWA, Ostrowiec Świętokrzyski
 • 2013 Instytut Polski, Rzym
 • 2014 Salon Akademii, ASP Warszawa
 • 2015 Scena Plastyczna KUL, Lublin
 • 2017 Salon Akademii, ASP Warszawa
 • 2019 Muzeum Literatury, Warszawa
 • 2022 Galeria Opera, Teatr Wielki Opera Narodowa
 • 2023 „Wróblewski i po… Sztuka realizmu bezpośredniego”, Muzeum Narodowe w Lublinie

Brał również udział w wielu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.

WAŻNIEJSZE NAGRODY

 • 1973 1. nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Pomnik Józefa Brandta, Orońsko
 • 1977 1. nagroda w Międzynarodowym Biennale Sport w Sztuce,Madryt
 • 1970–1980 stypendium Funduszu Kultury MKS
 • 1966 2. i 3. nagroda w Olimpijskim Konkursie Sztuki
 • 1996 Nagroda Ministra Kultury
 • 2002 Nagroda Norwidowska
 • 2004 Złoty Wawrzyn Olimpijski, specjalna nagroda Polskiego Komitetu Olimpijskiego w dziedzinie sztuki
 • 2009 Nagroda Brata Alberta
 • 2011 Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • 2012 2. nagroda w konkursie na pomnik Stanisława Staszica, Warszawa
 • 2018 Nagroda Norwidowska
 • 2019 Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz wiele innych nagród i wyróżnień

WAŻNIEJSZE REALIZACJE

 • 1973 pomnik Józefa Brandta, Orońsko
 • 1974 Ulisses, Villány (Węgry)
 • 1979 pomnik Henryka Wieniawskiego, Lublin
 • 1981 pomnik Katyński, Warszawa Praga (z Adamem Myjakiem)
 • 1997 pomnik Dowborczyków rekonstrukcja, Warszawa
 • 1999 Grób Nieznanego Żołnierza, Częstochowa (z Adamem Myjakiem)
 • 1999 statuetka Złote Orły za najlepszą reklamę, realizowana do dziś
 • 2002 kwadryga na frontonie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (z Adamem Myjakiem)
 • 2004 statuetka Mecenas Kultury
 • 2007 statuetka Mecenas Kultury Warszawy
 • 2008 statuetka Dobroczyńca Kultury
 • 2016 reliefy na gmachu Rezydencji Foksal, Warszawa
 • 2017 pomnik Jerzego Janickiego, Warszawa
 • 2020 pomnik Stanisława Jankowskiego „Agatona”, Warszawa

oraz popiersia i portrety znanych osób.

Works in museum collections

National Museum in Warsaw
Olympic Museum in Lausanne
Madrid Sports Museum
At the Center of Polish Rzezba Polska Orońsko
Center for Contemporary Art Studio Museum of Sports in W_wa Museum in Radom
Museum in Bielsko-Biała Arsenal Gallery Poznań
In the city space of Kielce, Lublin, Gdansk, Radom, Willana - Hungary, the island of Tinos - Greece, and in private collections at home and abroad.

Art fair

19. Warszawskie Targi Sztuki

19th Warsaw Art Fair 2022