Wystawa rzeźby Beaty Czapskiej: “Czysta Forma”

Wystawa rzeźby Beaty Czapskiej: “Czysta Forma”

Materiały filmowe

Katalog

Dla mediów

Podstawą artystycznej działalności Beaty Czapskiej jest kontemplacja natury, nawiązywanie z nią bliskich in-terakcji. Jej twórczość często przybiera animalistyczny sznyt, a to zbiega się z reprezentowaną przez artystkępostawą życiową. Dla polskiej rzeźbiarki od dawna mieszkającej w Paryżu fauna pozostaje niewyczerpanymźródłem tematycznych i estetycznych inspiracji.

Galeria Limited Edition postanowiła poprzez wystawę Czysta forma zaprezentować tę część dorobku BeatyCzapskiej, która składa się na bogaty, intensywny, długoletni dialog z naturą. Niemal każda z dwudziestu rzeźbprzyciąga magiczną aurą i totemicznym wdziękiem – niczym zastygłe i uwiedzione szamańskim zaklęciem for-my. Obły kształt rzeźb Czapskiej, ich stosunkowo niewielkie rozmiary oraz rozpoznawalna dbałość o detal na-dają jej pracom także aspekt humorystyczny. To jednak zdecydowanie nie La Fontaine’owskie wykrzywienie,lecz pełen ciepła gest zjednania się z Ziemią i wszystkimi jej mieszkańcami – zwierzętami, roślinami i ludźmi.

Pomimo tych wyraźnych przedstawieniowych upodobań Beata Czapska nie chce widzieć w rzeźbie funkcjiużytkowej czy dekoracyjnej. Jej artystyczną ambicją jest dążenie do tytułowej czystej formy, którą artystkarozumie jako harmonijne złączenie wybranego rzeźbiarskiego materiału z charakterem i istotą modela. Czystaforma objawia się również w samym akcie twórczym. Beata Czapska, jak sama mówi, podąża za materiałemi uważnie się w niego wsłuchuje. Tak rozumiana filozofia twórcza – i pozostawienie na marginesie dekoracyj-nych atrybutów rzeźby – ma poruszać odbiorcę i wzbudzać w nim emocje.

Unikanie definitywnych ruchów, otwartość na nieme sugestie materiału, pełne zaufanie do istoty modela – otoCzysta forma w najczystszym wydaniu. Wystawę uzupełniają szkice, równie ważne w ramach wypracowywanejlatami przez Beatę Czapską formuły artystycznej, którą rzeźbiarka podsumowuje słowami: „Każdy artysta maswoją drogę, a widocznie moją jest pokazać to, co jest dobre i piękne w istotach zwierzęcych”.

W ramach wystawy zaprezentowane zostaną:

  • Fotografie rzeźby Beaty Czapskiej z komentarzem kuratora;
  • Niepublikowane wcześniej materiały (komentarze artystki, wywiady);
  • Materiały audiowizualne z udziałem artystki;
  • Tekst krytyczny

KURATORKA, WIESŁAWA WIDERYŃSKA, O TWÓRCZOŚCI BEATY CZAPSKIEJ

Młodość Beaty Czapskiej, córki przedwojennych inteligen-tów, przypadła na lata głębokiego PRL-u. Wartości wyniesione z rodzinnego domu nie zawsze korelowały z zastanąrzeczywistością. Po ukończeniu studiów wyemigrowała doParyża, postrzeganego wtedy w Polsce jako stolica kulturyeuropejskiej. Beata Czapska, choć z wykształcenia architektka, nieustannie poszukiwała optymalnej ekspresji w projektowaniu artystycznym i wzornictwie przemysłowym. Naswoim koncie ma przeliczne plakaty, krzesła, lampy i projekty wnętrz. W latach 80. poznała René Coutelle’a, oddanegopedagoga, wielkiego erudytę, dobrego rzeźbiarza, w któregopracowni odkryła dla siebie nowe medium – rzeźbę. Od tejpory to kamień, niezwykle wymagający materiał, stał się dla Czapskiej najważniejszym środkiem wypowiedzi artystycznej. Rzeźbiarka doskonale rozumie jego materię – pracuje,kując bezpośrednio w materiale (taille directe). Z marmuru, granitu czy bazaltu potrafi wydobyć głębię, koloryt i bogactwo faktur, a także uwypuklić ruch portretowanego zwierzęcia. Bardzo wyraźnie interesują ją relacje człowieka z naturą.Kocha zwierzęta i traktuje je z czułością, niejednokrotnieprzypisuje im przy tym cechy ludzkie. To między innymiw takim sposobie przedstawiania zawarta jest myśl o uniwersalizmie sztuki.

Wiesława Wideryńska