Wystawa malarstwa Jadwigi Maj: “Taming the Time”

Wystawa malarstwa Jadwigi Maj: “Taming the Time”
8.02-22.02 2014
ul. Rozbrat 44a, Warszawa

Dzieła

Oferta w Procesie/ Aneks - Jadwiga Maj - Taming the time

W pracach Jadwigi Maj balansujących na pograniczu abstrakcji i figuracji, w pierwszym momencie świadomość widza zauważa z pozoru chłodną, uporządkowaną, estetyczną płaszczyznę mającą odniesienie do świata techniki i natury. Uczucie to potęguje powściągliwość w posługiwaniu się kolorem, brak kontrastów barwnych jak też użycie laserunków. Jednak po pierwszym wrażeniu oglądający zostaje wciągnięty w pasjonujący proces odkrywania kolejnych płaszczyzn nakładających się na siebie w czasie pracy nad płótnem. W tym przypadku proces twórczy zaczyna się zwykle od szkicu, który jest próbą zdefiniowania tematu. Po tym następuje tok pracy nad obrazem, który wydaje się tak samo ważny dla artystki jak efekt końcowy. Na dzieło składa się wiele warstw malarskich powstających w niejednokrotnie długim czasie aż do zupełnego uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Bardzo dużą wagę Jadwiga Maj przywiązuje do faktury, stosując technikę własną przy tworzeniu prac, inspirując się popularnym w latach 50. malarstwem materii Jasno wyczuwamy, że zabiegi techniczne w tym przypadku wynikają z przemyśleń artystki nad problemem przemijania. Zainteresowanie inkluzją jest bardzo widoczne w temacie prac. Niektóre z nich wręcz sugerują podobieństwo do bursztynów w których zatopione zostały piękne w kształcie i kolorze owady. Taki sposób przedstawienia jest niewątpliwie próbą oswojenia przepływającego czasu. To co wartościowe i piękne nie zginie nigdy ulegając przemianie w inne doskonalsze byty. Piękno artystka dostrzega w najprostszych przedmiotach codziennego użytku jak również w tych, z odległego wydawałoby się sztuce, świata techniki.

Jadwiga Maj – absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Dyplom w Katedrze Kolorystyki u prof. Antoniego Haski. Obecnie zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym oraz pracą pedagogiczną.

Kurator wystawy: Wiesława Wideryńska