Paul Klee

Bio

Paul Klee urodził się 18 grudnia 1879 w Münchenbuchsee koło Berna, zmarł 29 czerwca 1940 w Muralto. Malarz szwajcarsko-niemiecki.
Pochodził z muzykalnej rodziny – jego ojciec Hans Klee był nauczycielem muzyki w seminarium nauczycielskim koło Berna. We wczesnych latach Paul chciał zostać muzykiem, ale ostatecznie rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Uznał jednak, że nie są dla niego zbyt rozwijające i w towarzystwie jednego z przyjaciół postanowił rozpocząć kształcenie na własną rękę, głównie poprzez zbieranie doświadczenia uczestnicząc w licznych podróżach. Ostatecznie osiadł w Monachium, gdzie poznał takich artystów jak Wassily Kandinsky i Franz Marc. Wkrótce przyłączył się do ugrupowania Der Blaue Reiter. Poznał też bawarską pianistkę Lily Stumpf, z którą się ożenił; mieli jednego syna.
W 1914 roku artysta odwiedził Tunezję, która wywarła na nim duże wrażenie. Po I wojnie światowej, w której brał czynny udział służąc w armii niemieckiej, Klee nauczał w Bauhausie, a od 1931 w Akademii w Düsseldorfie, aż do momentu uznania go przez partię nazistowską za twórcę “sztuki zdegenerowanej”. W roku 1933 Klee wrócił do Szwajcarii; w 1935 roku stwierdzono u niego sklerodermię. Choroba postępowała stopniowo, aż do jego śmierci w szwajcarskim Muralto w roku 1940.
Klee tworzył przy użyciu farb olejnych, akwareli, tuszu. Często mieszał różne techniki w ramach 1 dzieła. Był związany z różnymi kierunkami: ekspresjonizmem, kubizmem i surrealizmem, ale jego prace trudno jednoznacznie zaklasyfikować do któregoś z tych kierunków. Prace Klee, zazwyczaj niewielkich rozmiarów, odwołują się do poezji, muzyki (elementy notacji muzycznej) i snów. Późniejsze dzieła składają się z sieci charakterystycznych “hieroglificznych” znaków. Jego malarstwo to przede wszystkim taniec symbolu, rytmu i znaku. Bardziej znane prace Klee to „Południowe ogrody” (1919), „Ad Parnassum: (1932), „Uścisk” (1939).
Muzeum jego imienia powstało w Bernie według projektu włoskiego architekta Renzo Piano. Otwarte w czerwcu 2005 roku gromadzi kolekcję 4000 prac Paula Klee, w tym 200 jednocześnie udostępnianych zwiedzającym.