0 prod. PLN0.00

Privacy & Cookie Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W Limited Edition, Iwona Staroszczyk (zwan─ů dalej „Limited Edition”) szanujemy Twoje prawo do prywatno┼Ťci. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie 

gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o u┼╝ytkownikach.

 

Jakie informacje osobiste s─ů gromadzone i wykorzystywane przez Limited Edition?
Korzystaj─ůcy z naszych serwisów pozostaj─ů anonimowi tak d┼éugo, a┼╝ sami nie zdecyduj─ů inaczej. Wynikaj─ůce z ogólnych zasad po┼é─ůcze┼ä realizowanych w Internecie 
informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) s─ů przez Limited Edition s─ů wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych 
(np. o regionie, z którego nast─Öpuje po┼é─ůczenie).

 

Za┼éo┼╝enie konta na naszych serwisach, wymaga wype┼énienia formularza, w którym nale┼╝y poda─ç informacje niezb─Ödne do zidentyfikowania Klienta dokonuj─ůcego zakupu 
(imi─Ö i nazwisko), umo┼╝liwiaj─ůce skontaktowanie si─Ö z u┼╝ytkownikiem (adres zamieszkania, adres e-mail i telefon) oraz informacje gdzie dostarczy─ç przesy┼ék─Ö 
(adres wysy┼éki). Informacje podane w formularzu s─ů przez nas wykorzystywane tylko i wy┼é─ůcznie do niezb─Ödnych kontaktów z naszymi u┼╝ytkownikami.

Informacje przechowywane s─ů i przetwarzane przez Limited Edition z zachowaniem odpowiednich ┼Ťrodków bezpiecze┼ästwa, spe┼éniaj─ůcych wymagania polskiego prawa.

 

Czy podane informacje osobiste s─ů udost─Öpniane innym podmiotom?
Limited Edition nie udost─Öpnia informacji osobistych innym podmiotom, poza celem realizacji zamówienia (firmy kurierskie, arty┼Ťci nadaj─ůcy przesy┼ék─Ö bezpo┼Ťrednio ze swoich pracowni).
Dane przechowywane s─ů na platformie Magento, na którym zbudowany jest sklep. Dodatkowo, imiona, nazwiska oraz adresy email klientów i subskrybentów newslettera s przechowywane na platformie MailChimp, s┼éu┼╝─ůcej do przesy┼éania newslettera. MailChimp spe┼énia wymogi
prawne dotycz─ůce ochrony danych osobowych. Obydwie platformy s─ů zabezpieczone u┼╝ytkownikiem i has┼éem.

 

Prawo do wgl─ůdu, poprawienia i usuni─Öcia informacji o u┼╝ytkowniku
Limited Edition wykorzystuje gotowe rozwi─ůzanie automatycznego wypisania si─Ö z bazy newslettera udost─Öpnione przez MailChimp, poprzez klinkni─Öcie przycisku 
"unsubscribe". Usuni─Öcie danych klientów z bazy Magento jest mo┼╝liwe po skontaktowaniu si─Ö z nami pod zdresem biuro@limitededition.pl lub numerem telefonu +48502381176.
W przypadku, gdyby u┼╝ytkownik uzna┼é takie rozwi─ůzanie za niewystarczaj─ůce, mo┼╝e zwróci─ç si─Ö pisemnie do: 
Limited Edition, Iwona Staroszczyk, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.

 

Dobrowolna decyzja u┼╝ytkownika
Mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania zakupu w naszych serwisach mo┼╝liwa jest zarówno z kontem jak i bez konta, jednak w obu przypadkach niezb─Ödne jest podanie danych przez u┼╝ytkownika z
uwagi na mo┼╝liwo┼Ť─ç zidentyfikowania, skontaktowania si─Ö z u┼╝ytkownikiem jak i dostarczenia mu zakupionego towaru. Pozostawienie swoich danych w serwisach jest dobrowoln─ů
decyzj─ů u┼╝ytkownika i mo┼╝e on w ka┼╝dej chwili zrezygnowa─ç i usun─ů─ç swój profil w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci.

Galeria Limited Edition jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich u┼╝ytkowników dotycz─ůce zachowania poufno┼Ťci informacji. Mo┼╝na si─Ö z nami kontaktowa─ç 
elektronicznie lub poczt─ů tradycyjn─ů. Szczegó┼éy dost─Öpne s─ů na stronie KONTAKT

 

OBOWI─äZEK INFORMACYJNY

 

Obowi─ůzek informacyjny:
a) Klauzula zgodna z RODO:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – 
RODO – informujemy, ┼╝e:
Administratorem Twoich danych jest Limited Edition, Iwona Staroszczyk z siedzib─ů w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
W ka┼╝dej chwili mo┼╝esz si─Ö skontaktowa─ç z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail biuro@limitededition.pl, pod numerem telefonu 
+48 502381176 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powy┼╝ej

 

Cele i podstawy przetwarzania:
Jako administrator b─Ödziemy przetwarza─ç Twoje dane:
A. w celach informuj─ůcych o wydarzeniach organizowanych przez Limited Edition lub w których Limited Edition bierze udzia┼é (wernisa┼╝e, finisa┼╝e, targi sztuki, wystawy on-line
i inne)
B. w celach analitycznych, w tym w szczególno┼Ťci lepszego doboru us┼éug do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obs┼éugi, b
udowania wiedzy o naszych klientach, b─Öd─ůcego realizacj─ů naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
C. w celu oferowania Ci przez nas produktów i us┼éug bezpo┼Ťrednio (marketing bezpo┼Ťredni), w tym dobierania ich pod k─ůtem Twoich potrzeb, czyli profilowania, 
b─Öd─ůcego realizacj─ů naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
D. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzeda┼╝y

 

Prawo do sprzeciwu
W ka┼╝dej chwili przys┼éuguje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powy┼╝ej. Przestaniemy przetwarza─ç Twoje dane w tych celach, 
chyba ┼╝e b─Ödziemy w stanie wykaza─ç, ┼╝e w stosunku do Twoich danych istniej─ů dla nas wa┼╝ne prawnie uzasadnione podstawy, które s─ů nadrz─Ödne wobec Twoich interesów, 
praw i wolno┼Ťci lub Twoje dane b─Öd─ů nam niezb─Ödne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.
W ka┼╝dej chwili przys┼éuguje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpo┼Ťredniego. Je┼╝eli skorzystasz z tego 
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpo┼Ťredniego naszych produktów i us┼éug mo┼╝emy przetwarza─ç do czasu, a┼╝ zg┼éosisz sprzeciw wzgl─Ödem ich przetwarzania w tym 
celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikaj─ůce z zawartej umowy b─Ödziemy przechowywa─ç 10 lat w przypadku osób fizycznych oraz 5 lat w przypadku osób prawnych.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody b─Öd─ů przechowywane do chwili wycofania zgody.

 

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mog─ů zosta─ç ujawnione innym administratorom danych przetwarzaj─ůcych dane we w┼éasnym imieniu:
– podmiotom prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç pocztow─ů lub kuriersk─ů,

 

– podmiotom prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç p┼éatnicz─ů (banki, instytucje p┼éatnicze, i instytucje finansowe),

 

– w przypadku sprzeda┼╝y online artystom wysy┼éaj─ůcym prace bezpo┼Ťrednio ze swoich pracowni, o ile Limited Edition nie posiada pracy w dniu zamówienia fizycznie w swoim 
atelier.

 

 

 

Prawa osób, których dane dotycz─ů:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 

prawo dost─Öpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usuni─Öcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Informacja o wymogu/dobrowolno┼Ťci podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny do realizacji usług lub zawarcia umowy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania umowy] podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzgl─Ödnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane produktów
znajduj─ůcych si─Ö w koszyku sklepowym, d┼éugo┼Ť─ç przebywania na poszczególnych kartach sklepu, wysoko┼Ť─ç z┼éo┼╝onego zamówienia.. Decyzje te s─ů podejmowane ca┼ékowicie automatycznie 
w oparciu o modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób maj─ů wp┼éyw na np. dost─Öpno┼Ť─ç produktów, wprowadzenie 
nowych funkcjonalno┼Ťci, rozwi─ůza┼ä w sklepie, sposób prezentacji oferty itp.


COOKIES


INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych www.limitededition.pl jest: Limited Edition, Iwona Staroszczyk z siedzib─ů pod adresem Nowogrodzka 35, 00-511 Warszawa, REGON: 140212972 , NIP: 954-229-92-82

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u┼╝ytkownikach i ich zachowaniu w nast─Öpuj─ůcy sposób:

a.   Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b.   Poprzez zapisywanie w urz─ůdzeniach ko┼äcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka")

c.   Poprzez gromadzenie logów serwera www

INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje i dane osobowe podane dobrowolnie przez u┼╝ytkownika w formularzach.

2. Dane podane w formularzu s─ů przetwarzane w celu wynikaj─ůcym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs┼éugi zamówienia, reklamacji, kontaktu handlowego lub wysy┼éki newslettera.

3. Serwis mo┼╝e zapisa─ç ponadto informacje o parametrach po┼é─ůczenia (oznaczenie czasu, adres IP)

4. Limited Edition zbiera tylko te dane, które s─ů niezb─Ödne do nale┼╝ytego ┼Ťwiadczenia oferowanych us┼éug

5. U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezb─Ödnym do prawid┼éowej realizacji us┼éug ┼Ťwiadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególno┼Ťci przekazywanie danych firmie po┼Ťrednicz─ůcej w zamawianiu us┼éug kurierskich i firmom kurierskim w celu nadania przesy┼éki. Baza danych osobowych U┼╝ytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te s─ů szczególnie chronione i zabezpieczone przed dost─Öpem osób nieupowa┼╝nionych.

6. Operator galerii internetowej Limited Edition mo┼╝e przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane charakteryzuj─ůce sposób korzystania przez U┼╝ytkownika z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikuj─ůce U┼╝ytkownika

b. oznaczenia identyfikuj─ůce zako┼äczenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta┼é U┼╝ytkownik

c. informacje o rozpocz─Öciu, zako┼äczeniu oraz zakresie ka┼╝dorazowego korzystania z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů

d. informacje o skorzystaniu przez us┼éugobiorc─Ö z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů

7. Operator galerii internetowej Limited Edition nie odpowiada za autentyczno┼Ť─ç informacji i danych podawanych przez U┼╝ytkowników lub informacji o U┼╝ytkownikach udost─Öpnianych innym U┼╝ytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, i┼╝ nie ma mo┼╝liwo┼Ťci ich zweryfikowania, co do zgodno┼Ťci ze stanem rzeczywistym.

8. Galeria internetowa Limited Edition zapewnia U┼╝ytkownikom realizacj─Ö uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególno┼Ťci U┼╝ytkownik ma prawo wgl─ůdu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i ┼╝─ůdania ich usuni─Öcia, w drodze wys┼éanego drog─ů elektroniczn─ů o┼Ťwiadczenia na adres mailowy galerii internetowej Limited Edition.

9. Skorzystanie z prawa usuni─Öcia w┼éasnych danych z systemu galerii internetowej Limited Edition jest równoznaczne z wyrejestrowaniem si─Ö U┼╝ytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usuni─Öciem Konta U┼╝ytkownika galeria internetowa Limited Edition usunie dane U┼╝ytkownika na sta┼ée i bezpowrotnie, zaprzestaj─ůc tym samym przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak mo┼╝liwo┼Ť─ç przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania u┼╝ytkownika po usuni─Öciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezb─Ödnych do rozliczenia wykonanych us┼éug do czasu ich rozliczenia.

 INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1. Galeria internetowa Limited Edition korzysta z plików cookies. Korzystaj─ůc dalej z serwisu bez zmiany domy┼Ťlnych ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej, wyra┼╝aj─ů Pa┼ästwo zgod─Ö na polityk─Ö prywatno┼Ťci Limited Edition.

2. Termin "plik cookie", dotyczy plików cookies i innych podobnych narz─Ödzi, opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. oraz w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z pó┼║n. zm.). Cookies to dane informatyczne, w szczególno┼Ťci pliki tekstowe zapisywane na komputerze u┼╝ytkownika lub innym urz─ůdzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer.

3. Plikami Cookies s─ů niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji U┼╝ytkownika (po zalogowaniu), dzi─Öki której U┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej stronie wpisywa─ç nazwy U┼╝ytkownika i has┼éa, tworzenia statystyk ogl─ůdalno┼Ťci, prezentacji reklam internetowych o tre┼Ťci najbardziej zbli┼╝onej do zainteresowa┼ä U┼╝ytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym g┼éosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadz─ů danych osobowych U┼╝ytkownika, nie zmieniaj─ů konfiguracji jego komputera, nie s┼éu┼╝─ů do instalowania b─ůd┼║ deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingeruj─ů w integralno┼Ť─ç systemu b─ůd┼║ danych U┼╝ytkownika, nie s─ů przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mog─ů by─ç w ka┼╝dym momencie usuni─Öte przez U┼╝ytkownika.

4.  Pliki cookies wykorzystywane s─ů przez Limited Edition wy┼é─ůcznie w celu umo┼╝liwienia poprawnego dzia┼éania funkcjonalno┼Ťci serwisu, tworzenia statystyk oraz administrowania serwisem. Pliki cookies nie powoduj─ů zmian konfiguracyjnych w urz─ůdzeniach ko┼äcowych u┼╝ytkowników oraz nie maj─ů ┼╝adnego wp┼éywu na dzia┼éanie oprogramowania zainstalowanego na tych urz─ůdzeniach.

5.   W┼Ťród plików cookies wyró┼╝ni─ç mo┼╝ne te, które s─ů niezb─Ödne do dzia┼éania galerii internetowej Limited Edition. Nale┼╝─ůce do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane s─ů, aby zapewni─ç:

a) utrzymanie sesji u┼╝ytkownika

b) zapisanie stanu sesji u┼╝ytkownika

c) umo┼╝liwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania

d) zapisanie informacji pozwalaj─ůcej na anonimowe zalogowanie u┼╝ytkownika

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie s─ů niezb─Ödne do korzystania z galerii internetowej Limited Edition, ale u┼éatwiaj─ů korzystanie z nich. Wykorzystuje si─Ö je, aby umo┼╝liwi─ç:

a) przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy nast─Öpnym zalogowaniu do produktu

b) zapami─Ötanie wyboru u┼╝ytkownika w kwestii zaprzestania wy┼Ťwietlania wybranego komunikatu lub wy┼Ťwietlenia go okre┼Ťlon─ů liczb─Ö razy

c) przywrócenie sesji u┼╝ytkownika

d) zapami─Ötanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie

e) sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawid┼éowo

f) wy┼Ťwietlenie ostatnio przegl─ůdanych produktów w galerii internetowej

g) zapami─Ötywanie koszyka tymczasowego w sklepie

h) zapamiętywanie indywidualnych ustawień i preferencji (np. wybrany język, wybrana waluta, zaakceptowanie polityki cookies).

7.  Limited Edition wykorzystuje te┼╝ pliki cookies w celu zbierania zbiorczych statystyk za po┼Ťrednictwem narz─Ödzia google analitycs (zgodnie z polityk─ů prywatno┼Ťci firmy google dost─Öpnej na tej stronie: <a href="www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/‎">www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/‎</a>), które pozwalaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób U┼╝ytkownicy korzystaj─ů z serwisu.

8.  W wielu przypadkach oprogramowanie s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania stron internetowych (przegl─ůdarka internetowa) domy┼Ťlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym u┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy galerii internetowej Limited Edition mog─ů dokona─ç w ka┼╝dym czasie zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plików cookies. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczególno┼Ťci w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu w urz─ůdzeniu u┼╝ytkownika serwisu. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). Jak zmieni─ç ustawienia cookies w swojej przegl─ůdarce mo┼╝na si─Ö dowiedzie─ç na stronie internetowej <a href="http://cookies.matysart.pl">http://cookies.matysart.pl</a>. Ograniczenie stosowania plików cookies mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci galerii internetowej Limited Edition.

LOGI SERWERA

1.   Informacje o niektórych zachowaniach u┼╝ytkowników podlegaj─ů logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s─ů wykorzystywane wy┼é─ůcznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs┼éugi ┼Ťwiadczonych us┼éug hostingowych.

2.   Przegl─ůdane zasoby identyfikowane s─ů poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog─ů podlega─ç:

a.   czas nadej┼Ťcia zapytania

b.   czas wys┼éania odpowiedzi

c.   nazw─Ö stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokó┼é HTTP

d.   informacje o b┼é─Ödach jakie nast─ůpi┼éy przy realizacji transakcji HTTP

e.   adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u┼╝ytkownika (referer link) – w przypadku gdy przej┼Ťcie do Serwisu nast─ůpi┼éo przez odno┼Ťnik

f.    informacje o przegl─ůdarce u┼╝ytkownika

g.   Informacje o adresie IP

3.   Dane powy┼╝sze nie s─ů kojarzone z konkretnymi osobami przegl─ůdaj─ůcymi strony.

4.   Dane powy┼╝sze s─ů wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

News