0 prod. 0,00 PLN

Blue / White

Aleksandra De Sa'

Blue / White Pokaż zdjęcie

Inne dzieła tego autora Aleksandra De Sa':

Blue / White

Aleksandra De Sa'

990,00 PLN
 • Technika: akryl na pĹ‚Ăłtnie
 • Rok: 2016
 • Papier: Nie
 • Wymiary: 50 x 40 cm
 • Sygnatura: wĹ‚asnorÄ™czna
Znaki na odwrociu: sygnatura / tytuł

Ciekawostka

Obrazy Artystki to połączenie zagadnień minimalistycznego użycia koloru, niestandardowej kompozycji i przenikania się wielu warstw jako sposobie ekspresji - wszystko ukazane w abstrakcyjnym formacie. Proces często jest formą pokazania zjawisk i próbie ekspresji tego co przeciwstawne (stad często w jej pracach pojawia się użycie dwóch kolorów). Jej obrazy często określane są mianem "architektonicznych".
Aktualności
 • 24-04-2018

  Malarstwo abstrakcyjne

   O tym, jak szerokie spektrum dziaĹ‚alnoĹ›ci wizualnej obejmuje pojÄ™cie abstrakcji Ĺ›wiadczy fakt, ĹĽe nierzadko sztuka reprezentujÄ…ca rozlegĹ‚y obszar malarstwa nieprzedstawiajÄ…cego, skrajnie siÄ™ od siebie róĹĽni. Zjawisko to z Ĺ‚atwoĹ›ciÄ… przeĹ›ledzić moĹĽna na przykĹ‚adzie twórczoĹ›ci artystów abstrakcyjnych, reprezentowanych przez galeriÄ™ Limited Edition – Jadwigi Maj, Aleksandry De Sa' oraz Paula Bika.

  Zobacz więcej
 • 28-03-2018

  Limited Edition przedstawia: DĹĽochu

  Dżochu - liryczna narracyjność

  Wiktor DĹĽochowski a wĹ‚aĹ›ciwie Josepczuk w Ĺ›rodowisku przemyskim zwany DĹĽochem, pochodzi z Delatyna, miejscowoĹ›ci poĹ‚oĹĽonej w malowniczej okolicy, wĹ›ród gór karpackich w dolinie Prutu. UrodziĹ‚ siÄ™ w 1944 roku, czasie znaczÄ…cym dla dalszych losów naszego kraju, jak równieĹĽ caĹ‚ej rodziny artysty. W pamiÄ™tnym roku, obszar Delatyna wcielony zostaĹ‚ do UkraiĹ„skiej SRR, co skutkowaĹ‚o przymusowym wysiedleniem wielu mieszkaĹ„ców tego terenu. Jak znaczna część przesiedleĹ„ców z Kresów Wschodnich, Josepczukowie znaleĹşli przystanek w przygranicznym PrzemyĹ›lu, mieĹ›cie poĹ‚oĹĽonym na pogórzu przemysko-dynowskim, zapewne w części przypominajÄ…cy im, w dramatycznych okolicznoĹ›ciach opuszczony peĹ‚en uroku Delatyn.

  Zobacz więcej
 • 28-03-2018

  Wystawy wirtualne

  Wystawy wirtualne – nowy pomysĹ‚ na promocjÄ™ sztuki

  ChociaĹĽ tradycyjne wystawy stacjonarne wciÄ…ĹĽ sÄ… dominujÄ…cÄ… formÄ… zapoznawania siÄ™ ze sztukÄ… i – szerzej – z kulturÄ…, wzrost oddziaĹ‚ywania internetu i nowych mediów sprawiĹ‚, ĹĽe wszyscy uczestnicy rynku sztuki otrzymali zupeĹ‚nie inne, Ĺ›wieĹĽe moĹĽliwoĹ›ci. PrzykĹ‚adem wystawy wirtualne, z których kaĹĽdy moĹĽe skorzystać na wĹ‚asny sposób.

  Zobacz więcej

Wszelkie prawa zastrzeĹĽone przez Limited Edition - Galerie D’Art @ 2016.